Ansök

Fyll i formuläret efter bästa förmåga och klicka sedan på "Skicka ansökan".

Barn
Barn 1 namn
Barn 1 personnummer
Barn 2 namn
Barn 2 personnummer
Önskar plats fr o m
Har tidigare haft barnomsorg Nej
Ja, på 
Har barnomsorg nu Nej
Ja, på 
Övriga upplysningar
 
Vårdnadshavare 1
Namn
Personnummer
Adress
Telefon
E-post
Sysselsättning Arbetar
Arbetssökande
Studerar
Omfattning (%)
Arbetsplats
Telefon arbete
 
Vårdnadshavare 2
Namn
Personnummer
Adress
Telefon
E-post
Sysselsättning Arbetar
Arbetssökande
Studerar
Omfattning (%)
Arbetsplats
Telefon arbete