Mål

Vår värdegrund


Vi är en engagerad Förskola. Vi vill utveckla våra barn enligt gällande skollag, förstå våra barns drivkrafter och behov och ta ansvar för hur vi utvecklar dem. Vi förankrar respekten för de mänskliga rättigheterna som det svenska samhället vilar på.


Vi strävar efter att vara lyhörda och öppna mot barn och vårdnadshavare. Lyhördhet definierar hur vi fungerar som förskola, gentemot våra barn och varandra. Vi är lösningsorienterade och okomplicerade. Vi har en tydlig kommunikation och enkla processer. Vi bejakar varje människas egenvärde och verkar för en hållbar utveckling. Våra Barns åsikter tas tillvara i utbildningen och vi ger dem möjlighet att bilda sig egna uppfattningar och göra val utifrån sina egna förutsättningar.


Tillsammans erbjuder vi en trygg och attraktiv förskola. Vi håller oss uppdaterade på vad som händer inom skollagen och läroplanen och utvecklar ständigt vår kompetens. Vi välkomnar olika perspektiv och förenas i vårt engagemang i en kristen profil för att forma framtida generationer.

Allt vad ni vill att människorna skall

 göra för er, det skall ni också göra för dem.

"Ett busfrö planterat i god jord

växer upp och blommar"