Profil

All vår verksamhet genomsyras av kristna värderingar och bygger på läroplanen för förskolan (Lpfö 18).  Vi vill ge barnen möjlighet att upptäcka bibelns värld t ex genom böcker, sånger, bordsbön och belysa de kristna högtiderna.

"Ett busfrö planterat i god jord

växer upp och blommar"