Profil

All vår verksamhet genomsyras av kristna värderingar och bygger på läroplanen för förskolan (Lpfö 98, reviderad 2010). Detta innebär att vi vill ge barnen möjlighet att upptäcka bibelns värld t ex genom bibelberättelser, sånger, bordsbön och belysa de kristna högtiderna.

"Ett busfrö planterat i god jord

växer upp och blommar"

Förskolan Fröet, Aspgatan 8, 961 67 BODEN --- 0921-50703, 070-6250703 --- info@forskolanfroet.se